't Teakhuys leverings- en garantievoorwaarden

1. Betaling bij aankoop goederen geschiedt altijd a contant of per PIN of volgens afspraak door middel van een overboeking t.a.v. ’t Teakhuys. ABN/AMRO nummer NL63ABNA0446004650 tnv teakhuys te Beverwijk. Wij geven geen geld terug op aangekochte goederen.

2. U kunt de meubels zelf direkt meenemen of laten vervoeren. Voor eigen vervoer hebben wij gratis een ruime gesloten aanhanger beschikbaar. Als u besluit de meubels te laten vervoeren en plaatsen zijn de kosten afhankelijk van de afstand tot de plaats van bestemming vanaf Beverwijk en de afmetingen van de meubels. Hiertoe werken wij samen met de firma Jp uit Haarlem, www.JPHaarlem.nl.

3. ‘t Teakhuys is niet aansprakelijk indien er letsel ontstaat door onjuist gebruik van de gekochte goederen.

4. ‘t Teakhuys is alleen aansprakelijk voor de artikelen tijdens transport indien zij in eigen beheer leveren bij de kopers. Transport door kopers is voor eigen risico en men kan geen beroep doen indien er tijdens deze handelingen schade ontstaat.

6. Indien koper een order of bestellijst ondertekend of een aanbetaling voldoet, verplicht koper zich hiermee dat hij de bestelde producten afneemt. Koper dient de meubel(s) binnen 30 dagen op te komen halen of te laten bezorgen zodra deze bij ‘t Teakhuys binnen zijn, ( tenzij anders schriftelijk zijn overeengekomen). Koper wordt hierover schriftelijk , telefonisch of via E-mail geïnformeerd. Indien artikelen besteld moeten worden is de levertijd minimaal 14 weken, Cliënt heeft pas recht op annuleren na overschrijding van de levertijd van 12 maanden.

7. ‘t Teakhuys is gerechtigd om deelleveringen te doen bijvoorbeeld: eettafel en op een later tijdstip een kast.

8. ‘t Teakhuys verlangt een voorschot van de koper alvorens men overgaat tot bestellen van de producten. De hoogte van het voorschot wordt bij aankoop door beide partijen bepaald en door een aanbetaling te voldoen bevestigd.

9. Al onze prijzen zijn inclusief BTW. Voor kleurverschillen in het hout kan ‘t Teakhuys niet aansprakelijk worden gesteld, kleur nuances zijn altijd aanwezig in Teakhout. De bestelde goederen dienen te alle tijde te worden afgenomen.
9a. Indien er verschillen ontstaan worden deze voorgelegd bij de bevoegde rechter in het arrondissement te Haarlem.

10. ‘t Teakhuys kan niet aansprakelijk worden gesteld voor vertragingen van leveringen door overmacht zoals: Aardbevingen, oorlog, brand, vulkaanuitbarstingen, vertragingen in transport enz. In overleg wordt er naar een oplossing gezocht voor beide partijen.

11. Geleverde goederen blijven ten allen tijden eigendom van ‘t Teakhuys zolang deze niet volledig zijn voldaan.

12. Onze garantie bepalingen gelden niet voor slijtage bij normaal gebruik, hete pannen, lade geleiders en scharnieren.

13. ‘t Teakhuys kan niet aansprakelijk worden gesteld voor scheuren, of werken van het hout. Ook de kleur kan varieren omdat het een natuurproduct betreft.

14. U dient er voor te zorgen dat uw huis de juiste luchtvochtigheid heeft, zodat het werken/uitdrogen van het hout tot een minimum wordt beperkt. Indien u het gevoel heeft dat uw huis een lage vochtigheid heeft is het aan te bevelen een hygrometer aan te schaffen. Met dit apparaat kunt u de luchtvochtigheid aflezen. Deze moet tussen de 70-90% liggen. Is deze te laag dan kunt u deze verhogen door bijvoorbeeld bakjes water aan de radiatoren te hangen of een luchtbevochtiger aan te schaffen. Bij vloerverwarming dient u extra alert te zijn voor wartmteoverdracht naar het meubel. Garantie is bij vloerverwarming uitgesloten.

15. Op alle meubelen geldt een garantietermijn van 6 maanden, m.u.v. standen stoelen en vouwstoelen of uitschuiftafels.

16. Prijzen: Prijswijzigingen voorbehouden. Zet en drukfouten voorbehouden.

17. Alle prijzen zijn netto inclusief BTW en exclusief montage of bezorgen tenzij anders schriftelijk overeengekomen.

18. Reclames melden binnen 24 uur na levering (schriftelijk). Mocht zich onverhoopt een probleem voordoen met uw meubels wendt u zich dan met het aangekochte artikel tot ‘t Teakhuys. Als de klachten zich binnen de garantietermijn voordoen en gegrond zijn dan zullen de onderdelen c.q. producten geheel kosteloos worden gerepareerd danwel vervangen. De garantie is alleen van kracht als u de aankoopnota kunt overleggen! Wij geven geen geld terug. U kunt een ander product uitkiezen voor uw aankoopbedrag tenzij anders op de aankoopbon vermeld. Aanbiedingen en kortingsacties zijn hiervan uitgezonderd.

19. Bij annuleren van een order rekenen wij 50% van het totale orderbedrag. Maatwerk is hiervan uitgezonderd, hier is het volledige bedrag verschuldigd te allen tijde.